AWB

Creatie en realisatie van campagne VR-toestellen

  • 1
  • 2

Projectinfo:

Door veranderende Europese richtlijnen voor energiegerelateerde producten, wil AWB graag haar doelgroep, woningcorporaties, informeren over haar VR-toestellen.

Per september 2015 voldoen de huidige VR-toestellen niet meer aan de gestelde eisen en om die reden kan AWB nu VR-toestellen leveren en aansluiten waarmee een enorme besparing wordt gerealiseerd.

Weij heeft de campagne mogen ontwerpen en realiseren, bestaande uit een documentatiemap, leaflets en een passend cadeautje voor de doelgroep.


Terug naar overzicht